Author

hatuankhang90@gmail.com

14 thoughts on “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài – Đan Trường – Cẩm Ly – Hoài Linh – Xuân 2013

  1. Khi nào mới có thể thấy lại Cặp Đôi Vàng Đan Trường – Cẩm Ly diễn lại phần tiếp theo của tuồng Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài ây…..
    Xem mới có một phần không có đã gì hết à

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *