Author

hatuankhang90@gmail.com

3 thoughts on “Múa Từ Đàm Quê Hương Tôi, Áo Dài Lam Thiết Tha và Nón Lá Việt Nam

  1. Áo dài lam, nón lá Việt Nam! Huy hiêu hoa sen trên ngực áo, quá chuẩn cho Từ Đàm Quê Hương Tôi. ( áo tím, đỏ, xanh không hợp ,uổng lắm )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *