12 thoughts on “Ngộ Không Truyện – Tử Hà Tiên Tử Thuyết Minh

  1. Trần thị thu Huyền . 29/02/96 tiên chưởng hợp hung vụ bản nam định. Em hãy sốg thật tốt dù cs như nào em cũng hãy tự hào vì đã có 1 ng dành 1 phần của cuộc đời mình để yêu em .hãy xem đó là điều hp em có

  2. đệt mẹ kết cục chán v k. Làm lừa cho nó cưỡi mà nó còn đéo thèm cưỡi. tình yêu thật vĩ đại nhưng đau khổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *