Author

hatuankhang90@gmail.com

24 thoughts on “rê cá lóc bằng nhái thật và pha đóng cá kinh điển

  1. Máy bác ok lắm chứ mình gét máy ông nội câu thì dỡ mà mặt đồ câu kéo lòe lẹt thấy gớm

  2. Trước mình cũng chơi môn này nhưng do cá bị chích điện quá nên không còn.nay mới mưa câu hồ là ok

  3. Nghe tiếng mấy cha nội này giống giọng phú yên hay bình định gì nè. Đúng hok😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *