Author

hatuankhang90@gmail.com

13 thoughts on “retouch da bằng photoshop cc2017

  1. Video bạn rất hay. Mình mới làm quen thì thấy rất hữu ích. Mình nghĩ về sau dù kinh nghiệm mình có lên đi chăng nữa thì cũng rất hữu ích. Nhưng không hiểu sao bạn cứ phải lập đi lặp lại những câu "Nếu các bạn rành thì thôi. Ở đây mình làm cho bạn nào chưa biết….. " Hầu hết các video nào cũng có những câu này cả. Và đôi khi hơi lạm dụng. Và rất tốn thời gian. Mình nghe cũng bị phân tâm trong video của bạn. Cần gì quan tâm người chuyên biết hay ko biết. Bạn cứ nói các bước mình làm là tốt thôi. Còn ai biết thì tự khắc bỏ qua. Không lẽ họ nói bạn dở 🙂 …

  2. Video này hay ở cách xử lý làm sáng ỏ tối đều vùng da, thực tế gặp TH này rồi nhưng khg biết làm cách nào. Thank Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *