Sử dụng chức năng Text to column trong Excel▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”:
▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Page:
Tách dữ liệu, tách số (giá mặt hàng), tách số lượng và nhiều thứ khác từ 1 cột thành nhiều cột.
(hãy like và chia sẻ sau khi xem video)

▷ Khoá học Excel:
▷ Khoá học VBA:
▷ Khoá học Google Sheet:
▷ Khoá học Word:

▷ Video được cung cấp bởi
▷ Facebook Page:
▷ Facebook Group:

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/cong-nghe/

3 thoughts on “Sử dụng chức năng Text to column trong Excel

  1. Đây là nội dung nhỏ trong bộ khoá học:

    ▷ Khoá học "Học Excel, Có Việc Ngay": http://bit.ly/2uPgEXL
    ▷ Khoá học "Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc": http://bit.ly/2tcCvGI

    ▷ Video được cung cấp miễn phí bởi https://hocexcel.online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *