Author

hatuankhang90@gmail.com

2 thoughts on “TẠO FILE *.NTD | VẼ TRẮC DỌC | TRẮC NGANG TỪ SỐ LIỆU KHẢO SÁT

  1. bạn có thể làm một file xử lý số liệu đo về đường tù thiết kế bình đồ ,trắc ngang trắ dọc , đến bóc tách tính khối lượng đào đắp được không bạn !
    rất mong bạn chỉ dẫn .

  2. lang quân bạn có thể cho mình xin file mẫu NTD này với ,mình chưa hiểu bạn tạo file NTD này bằng lisp hay là pm nào.thấy bạn đánh lệnh ko ,mong bạn hướng dẫn .cám ơn bạn nhiều.gmail: sonsaomai76@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *