Author

hatuankhang90@gmail.com

8 thoughts on “Tập bẻ lưỡi câu sẽ như thế nào

  1. Cứ lấy kiềm cắt kẹp nấn từ từ đừng vội lưỡi sẽ tròn và ko bị cóc lưỡi chúc bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *