Author

hatuankhang90@gmail.com

4 thoughts on “THÍ SINH ALL STARS CHẤM ĐIỂM BAN GIÁM KHẢO

  1. thích Trương Ngọc Ánh nhất, 25 năm trong nghề rồi, tài giỏi, kinh nghiệm dày dặn, nếu là mình thì mình chọn Trương Ngọc Ánh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *