Author

hatuankhang90@gmail.com

21 thoughts on “Tình Nhạt Phai (Liveshow Lý Hải 2014) – Đàm Vĩnh Hưng – Phần 4

  1. Bài này chỉ hợp với giọng của anh Lâm nhật tiến ,nhạc hoa chỉ có anh lâm nhật tiến là số 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *