5 CommentsXin mời Quí vị đăng ký (subscribe) vào Kênh của chúng tôi để nhận được các Video mới nhất.

Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm
33 Cách Mạng Tháng Tám – Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ
Phone, Viber, Zalo: (84) 913-749-652
Email: thoaiquangduong@gmail.com
Facebook:
– Chắp Cánh Bay Cao
– Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Cần Thơ

TINH THẦN CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ. 21.12.2019

Phi-líp 2:5-9. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Cơ-Đốc đã có, 6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.

1. Hạ mình – Khiêm nhường.
– Ma-thi-ơ 20:25-27. Các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. 25 Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu, thì sẽ làm tôi mọi các ngươi.
– Gia-cơ 4:6. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
– Ma-thi-ơ 23:12. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.

2. Quên mình.
– “Sẽ không ai yêu bạn, nếu bạn chỉ nghĩ đến bản thân mình.” Tục ngữ Anh
– Đa-ni-ên 4:29-33. Khi… vua (Nê-bu-cát-nết-sa) đi dạo trong hoàng cung Ba-by-lôn, 30 thì cất tiếng mà nói rằng: Đây chẳng phải là Ba-by-lôn lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả ta, để làm đế đô ta, và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? 31 Lời chưa ra khỏi miệng vua, thì có tiếng từ trên trời xuống rằng: Hỡi vua Nê-bu-cát-nết-sa, đã báo cho ngươi biết rằng: Ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. 32 Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với thú đồng; sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, rồi bảy kỳ sẽ trải qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận biết rằng Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. 33 Trong chính giờ đó, lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua bị đuổi khỏi giữa loài người; ăn cỏ như bò; thân thể vua phải thấm nhuần sương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim chóc.
– Chuyện Tướng Washington “Đừng Chỉ Tay Năm Ngón”

3. Tận tụy.
– Bạn được yêu mến, được nhớ đến, được thương tiếc… không phải bởi tài năng, bèn là bởi lòng tận tụy.
– Công-vụ Các Sứ-đồ 9:36-39. Tại thành Giốp-bê, có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca; người làm nhiều việc lành và hay bố thí. 37 Trong lúc đó, người đau và chết… hết thảy các đàn bà góa đều đến cùng Phi-e-rơ mà khóc, và giơ cho người xem bao nhiêu áo xống và áo ngoài, lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho.
– Rô-ma 12:11. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.
– Cô-lô-se 3:23. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.

4. Vâng lời.
– I Sa-mu-ên 15:22. Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.

5. Hy sinh.
– Ma-thi-ơ 20:28. Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.

• Ai đang ở trên cao, hãy hạ mình xuống.
• Ai chỉ nghĩ đến bản thân, hãy mở rộng tầm nhìn đến người khác.
• Ai đang lười biếng, hãy siêng năng, hãy tận tụy với những trách nhiệm tuy nhỏ bé nhưng ngay bên cạnh chúng ta.
• Vâng lời là biểu hiện rõ nhất của một tinh thần tôn kính Chúa và sống nhu mì.
• Hãy sống vì Chúa, hãy hy sinh cho người khác.

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/giai-tri/

Author

hatuankhang90@gmail.com

5 thoughts on “TINH THẦN CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ – Mục sư Dương Quang Thoại – 21.12.2019

  1. Cảm ơn ms bài giảng rất hay và ý nghĩa , nguyện xin Chúa thêm ân điển , ban phươc dư dật trên ms và gđ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *