Ứng dụng công nghệ Nhật Bản phát triển nông nghiệp | VTCVTC | Nông sản Việt Nam muốn phát triển và hội nhập cần có quá trình sản xuất nông nghiệp sạch. Ứng dụng sinh học và phát triển công nghệ cao Nhật Bản là một biện pháp thiết thực lúc này.

* Nguồn VTC16
* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
* Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn: https://fumceunice.org/

Xem thêm bài viết: https://fumceunice.org/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *