10 thoughts on “Vẽ Trắc Dọc Trắc Ngang – Phí Văn Đạt K53D2 Đại Học Thủy Lợi

  1. xem xong clip cua bạn xong thấy rất tuyệt, bạn cho mình xin 4 tienj ich được không,xin cảm ơn nhiều, mail của mình: phamvanthanhk44@gmail.com

  2. Xin phép Ad. Các bạn có thể tham khảo phần mềm này: https://www.youtube.com/watch?v=5uK-8Pubfs4

  3. chào bạn ! Đạt phí cho mình hỏi , mình muốn có 4 tiện ích như bạn thì làm sao có được ? My Email : lay_thy@yahoo.com

  4. Đạt phí cho mình hỏi , mình muốn có 4 tiện ích như bạn thì làm sao có được ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *