Author

hatuankhang90@gmail.com

9 thoughts on “[Vietsub] Running man cut ep 143 ~ Kwang Soo

  1. K pit có phải sắp đặt hay không nhưng ở lần chọn thứ hai ấy t thấy có 1 quả trứng đc đánh dấu đó là quả trứng mà Sú đã chọn để ý kĩ ở 1p40 sẽ thấy

  2. mấy bạn đừng có bảo sắp đặt nữa :))) nếu vậy thì các tv sẽ biểu hiện rất đơ, nhưng nhìn tất cả đều rất bất ngờ, Quăng Sú số vốn nhọ từ lâu rồi, vs cả nhiều tập khác mời cũng bất ngờ vì chương trình luôn diễn ra tự nhiên k có bất kì sắp đặt trước nào mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *