26 thoughts on “Vọng Cổ SÂN GA CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI | HỒ MINH ĐƯƠNG

  1. Vì Minh đương hát hay hơn KTLON nên mới vậy hả trời người ta hát hay đến vậy mà chê .chớ ổng hát có hay vì đâu. Phải không mọi người có ai đồng ý với mình không nè

  2. Em hát hay lắm Minh Đương chị chúc em thành đạt nhé chị rất thích đêm nào chị cũng mở nghe cả

  3. Hat qua hay..Không duoc cvvc thì qua tiec tai nang nhu thê khong duoc công nhan hoi buon cho HMĐ..Kim tu Long ganh ty voi giong hat hay nên loai..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa