GMT Là Gì Và Có Ứng Dụng Nào Với Đồng Hồ | 3 Loại Đồng Hồ GMT

GMT là gì? Và đồng hồ có GMT khác với những cái bình thường ở chỗ nào? Trong bài viết này, mình sẽ giải đáp ngay để các bạn rõ hơn về chức năng trong này.