Thẻ: nhiễm trùng vết mổ

Trích áp-xe part1

Áp-xe là một bọc mủ hình thành trong các mô của cơ thể. Các dấu hiệu và …